wsparcie lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. narzędzia lean Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zminimalizowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.